Grattis till ISO 9001- och 14001 certifieringen, BioNordika

BioNordika startade sin resa mot certifiering för kvalitet mot 9001 och miljö 14001 i juni förra året. Förra veckan genomförde de sin certifieringsrevision utan anmärkningar eller avvikelser. Vi är glada att fått förtroendet att stötta dem, som underkonsult till SIS, och att resultatet blev så bra.