Kan ert ledningssystem hantera riktiga kriser?

När Coop mfl. fick stänga ner sin verksamhet i veckan var det nog många företagsledare som fick sig en funderare. Hur klarar vi en större kris i vårt företag? Ofta handlar rutiner kring krishantering om brand, personalkriser vid skada eller dödsfall, kemolyckor m.m . Vi arbetar med att utveckla robusta ledningssystem som både ska hjälpa ledare och medarbetare i det daglig arbetet, vid förändring och faktiska nödlägen. Vi utgår från internationella ISO standarder men det är framförallt verksamhetens behov som är det centrala.

Är ni intresserade av att börja utveckla ett ledningssystem med hjälp av en standard och kanske börja er resa mot en certifiering i höst?  Då kan vi hjälpa er med både utbildning, vägledning och det faktiska/praktiska stödet. Vi mer än 30 års bladad anställnings- och konsult erfarenhet och har arbetat inom de flesta branscherna.

För vidare kontakt