Distansutbildning- Kvalitetsledning för internrevisorn 28 oktober 2020

Är du ny som kvalitetsrevisor för ISO 9001 eller vill fräscha upp dina kunskaper då är vår utbildning perfekt för dig. Vi kommer gå igenom utvalda delar ur standarden och belysa sådan områden som är viktiga för dig att revisor att känna till och frågeställningar som kan vara relevant att fokusera på. Mats Anderssson och Anna Vesterberg är kursledare. Båda har lång yrkes- och konsult och revisionserfarenhet inom området.

Läs mer om utbildningen:  Kvalitetsledning för internrevisorn

Anmäl dig här: https://magnetevent.se/Event/kvalitetsledning-enligt-iso-9001-for-internrevisorn-distans–38553/

Kontakta oss för mer information eller företagsintern utbildning