2B Fine AB godkända utbildningsanordnare hos AFA försäkringar

Det är med stor glädje jag får meddela att 2B Fine har fått förtroendet att bli en av AFA försäkringars utbildningsanordnare. Vad betyder detta för er, nuvarande kunder och potentiella kunder? Som ett led att skapa det hållbara företaget och arbetsplatsen kan chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR personal, arbetsmiljösamordnare m.fl tillsammans gå utbildning hos oss, öppen ledarledd distans (just nu) eller företagsintern, med målet att skapa bättre samverkan och arbetsmiljö. Vi flera olika utbildningar beroende på behovet.

Utbildningsprogrammet för de öppna distansutbildningarna kommer publiceras senast v. 53

Läs mer om våra utbildningar och skicka ett meddelande så kontaktar vi er för mer information www.2bfine.se/arbetsmiljö och hälsa