Vi hjälper er att nå nya höjder!

Just nu projektleder vi cerifieringsarbeten inom MedTec, IToch systemförvaltning, Bygg och installation, Telecom, Safety & Security, Privat och offentlig vårdgivare, Städ- och sanering  samt Logistik inom ramen för kvalitet 9001, Informationssäkerhet 27001-2, Arbetsmiljö 45001 och Miljö 14001.

Hos flera av våra kunder hjälper vi även till med implementering av IT stöd, i Office 365 miljö via en samarbetspartner, för ledningssystemets dokumentation så att det blir lätt för alla i organisationen att hitta sin korrekta och aktuella information på ett effektivt sätt.

Vi har förutom företag och organisationer minst lika många som vi arbete med för att utveckla deras befintliga ledningssystem som av en eller annan anledning inte bidrar till ökad kundnytta, interna kvalitetsbrister, bättre arbetsmiljö, lägre miljöpåverkan eller högre informationssäkerhet.

Vi har en omfattande utbildningsverksamhet som främst vänder sig till företagen men vi håller öppna utbildningar  och via en annan utbildningsanordnare, SIS.

Sedan i våras har vi även  ”specialistutbildningar” inom Arbetsmiljö och Arbetsrätt som man kan söka viss ersättning för via AFA försäkring.

I dag ökar även behovet av att utvärdera leverantörer för att säkerställa att de följer sina avtal. En av våra medarbetare har över 30 års erfarenhet av internationella leverantörsrevisioner.

Vi har även flera uppdrag att utföra interna revisioner samt ”efterlevnadsrevisioner” som företag behöver för att verifiera efterlevnad mot en standard vid en upphandling men som inte vill eller har möjligheten att ha en certifiering.

Våra kunder upplever att det stöd vi ger dem verkligen bidrar till att de får en bättre verksamhet och det är precis vad som är vårt mål- Långsiktigt hållbara företag och organisationer!

Läs mer på www.2bfine.se

Välkommen att höra av dig till oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er.