World Standard Day

I dag är det World standard Day. Precis som tidigare år firas det genom olika typer av aktiviteter som tex. webinär om ISO 9001, kvalitetsledningssystem.  Den senaste utgåvan kom 2015 med ett antal nya krav/stöd för att hjälpa företag och organisationer att bli långsiktigt hållbara och framgångsrika. Kunders/medborgare/patienters mfl. behov och förväntningar öka i takt med den tekniska utvecklingen som sker. Vi får snabbt information via social medier och överför våra nya inputs på andra tjänster och produkter vilket gör att företagens och och organisationernas måste ha ett ledningssystem som är agilt. Alla i företaget måste vara engagerade i att utveckla sitt arbetssätt och företagets produkter och tjänster. Kvalitetsbegreppet har vuxit från att vara fokuserat på produkten eller tjänsten till att inbegripa allt runt produkten, hur den tagits fram vad gäller arbetsmiljö och miljö dvs hållbarhetsperspektivet håller på att bli en hygienfaktor i kunders behov och förväntningar. Ca 100 länder är delaktiga i utvecklingen av ISO 9000 familjen därav Sverige via, SIS och 2B Fine är medlem i den svenska gruppen och har sedan länge ett samarbete med SIS som underleverantör.