Intressentanalysens vikt vid strategisk och operativ utveckling av ledningssystemet

Alla organisationer har ett ledningssystem. Några väljer att designa sina ledningssystem enligt internationella, ISO standarder. Vissa för kvalitet 9001 andra för miljö 14 001 eller arbetsmiljö 45 001 och i vissa fall samtliga samt att även certifiera sig efter dem. En standard, oavsett område, är som en checklista som kontinuerligt utvecklas av experter och den Läs mer om Intressentanalysens vikt vid strategisk och operativ utveckling av ledningssystemet[…]