“A bad system will beat a good person every time”

“A bad system will beat a good person every time” …är fortfarande mitt favoritcitat från W. Edward Deming som är min stora förebild och mentor. Få managementutvecklare har lagt grunden till så många fundamentala teorier när det gäller organisationsutveckling och det bekymrar mig lite att få ledare arbetar och lever efter dem när de ganska enkelt kan Läs mer om “A bad system will beat a good person every time”[…]